VAN-integration

Vad är det och hur funkar det?

VAN står för Value Added network. Det är en benämning på leverantörer av förmedlingstjänster för elektroniska dokument.

Idag jobbar de flesta företag med någon typ av elektroniska dokument. Olika system måste vara integrerade för att klara överföringen av dokumenten mellan systemen.

Oavsett om ni vill arbeta med direktintegration eller om integrationen ska gå via en VAN-leverantör så finns det stöd för integration i integrationsmotorn Blue Integrator.

Krav på VAN-leverantör

Större företag och kommunala/statliga verksamheter kräver ofta att meddelanden ska gå via en VAN-leverantör. Detta gör det enklare eftersom det inte behövs någon direktintegration mellan verksamheterna. Och om du väljer Blue Integrator som integrationsmotor så finns färdiga scheman för koppling till de flesta VAN-leverantörer. Om någon VAN-leverantör saknas så är det enkelt att lägga in schema och meddelandetyp i Blue Integrator.

När används en VAN-leverantör

En VAN-leverantör används som vi sagt tidigare för att överföra elektroniska dokument mellan företag. Oftast handlar det om e-fakturor. Idag används e-fakturor allt mer och VAN-leverantören ser till att rätt språk används i överföringen.

Framöver kommer det bli fler och fler fakturor som skickas som e-fakturor. Med Blue Integrator i ryggen är ditt företags dokumentöverföring via en VAN-leverantör framtidssäkrat. Det krävs inte mycket för att ändra och bygga på med fler system i Blue Integrator.